President’s daughter Posted a Picture While Breastfeeding: Reactions Were Unfavourable.

0
Last Updated:  | By: My Story

The stigma around breastfeeding in public is so widespread that even the daughter of President of Kyrgyztan was not spared. Not only in India but in many parts of the world breastfeeding in public is still considered as a stigma. A woman’s body comes with plenty of inhibitions which have become very difficult to rule out. But the gesture of motherhood is also stigmatized in a way that it has lost its meaning.

 

She captioned the picture beautifully

“I use these instruments with a great pleasure and joy. However, at times I struggle to get the conventions imposed on me in my childhood out of my head. Nowadays, I, fortunately, know that the sky can go down and the earth can be on the top; there can be eight fingers and thirty-two ears. Everything is possible when you let the unconscious out – nothing is bad, nothing is good. The most important and the most difficult here is to have the trust in yourself. It is very difficult to switch off your head and stop judging yourself. It is uneasy to be a friendly viewer of your own true self. It takes an effort to learn. And, it is worth it.”

 

Part 2. EN: I use these instruments with a great pleasure and joy. However, at times I struggle to get the conventions imposed on me in my childhood out of my head. Nowadays, I fortunately know that the sky can go down and the earth can be on the top; there can be eight fingers and thirty two ears. Everything is possible when you let the unconscious out – nothing is bad, nothing is good. The most important and the most difficult here is to have the trust in yourself. It is very difficult to switch off your head and stop judging yourself. It is uneasy to be a friendly viewer of your own true self. It takes an effort to learn. And, it is worth it. 🌿 KG (1): Ал куралдарды мен ырахаттануу менен пайдаланам. Бирок балалык чакта калыптанып калган шарттуулуктарды кээде баштан чыгарып салуу оорго турат. Бактыга жараша, азыр асман ылдыйда, а жер өйдөдө болорун, сегиз манжа, а кулактан отуз экөө чыгарын билем. Акылга сыйбас аракеттердин ачыкка чыгышына жол бергениңде баардыгы мүмкүн, эч нерсе жаман эмес да, эч нерсе жакшы эмес. Балким эң татаалы – өзүңө өзүң ишенүү ушундадыр. Ойлонуудан баш тартып, өзүңдү баалабай калуу, анык жүзүңдү сырттан гана байкап туруу оңой эмес. Буга аракеттенип гана үйрөнүү керек жана бул ага арзыйт. 🌿 KG (2): Бул аспаптарды чоң ырахаттануу менен колдоном, бирок, кээде каадага айланган шарттуулукту башымдан чыгарып салуу бир эсе кыйынчылык жаратат. Бактыма жараша, азыр, асман бут алдында, жер баш үстүндө; бармактар болсо төрт жуп, ал эми кулак отуз экини түзүп калаары мүмкүн экенин билем. Эгер сен ичиңдеги акылга сыйбаганды чыгара билсең, анда баары мүмкүн! Эч нерсе жаман эмес, жана эч нерсе жакшы эмес! Мында эң маанилүүсү, жана балким эң кыйыны – өзүңө болгон ишеничиң. Мээңди өчүрүп, өзүңдү баалаганды токтотуп коюуу татаал, жана да, азыркы сенин чыныгы өздүгүңдү ачык чырай менен байкай билүү да жеңил эместир. Бул нерсе талбаган аракет менен гана жетүүбүзгө татыктуу. 🌿 RU: Эти инструменты я использую с большим удовольствием, только вот тяжело иногда выкинуть из головы условности, которым всех научили ещё в детстве. (Продолжение текста в комментариях ⤵️)

A post shared by Шагиева Алия (@chestnayaaa) on

 

Share.

Related Posts

Share Your Views